SDC Narrapix Beta

SDC Narrapix Beta

Vuonna 2017 aloitetun, Opetushallituksen rahoittaman ARVOT-hankkeen myötä syntyi Joensuun ja Oulun normaalikouluille tarve saada Arviointimaa-idea toteutettua digitaalisessa muodossa. Tarjosin siihen ratkaisuksi verkkoselainpohjaista SDC Narrapix Beta -palvelua. Sillä oppilaiden Arviontimaa-kerronnat voitiin tallentaa tabletilla digitaaliseen päiväkirjaan, josta opettaja ja oppilas voivat niitä tarkastella.

Narrapix Beta -ohjelmiston teknisestä toteutuksesta ovat vastanneet Peetu Nuottajärvi ja Rene Orosz.