ARVOT-hanke

ARVOT-hankkeen logo

ARVOT – arvioinnilla oppimisen taitajaksi oli kaksivuotinen (2017–2018) Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke, jossa toiminnan tavoitteena oli kehittää peruskoulussa oppimisen aikaista arviointia oppijalähtöiseksi, oppimiseen innostavaksi ja oppijan vahvuuksia korostavaksi sekä kriittisesti ja yhteistoiminnallisesti pedagogisissa vuorovaikutustilanteissa realisoituvaa arviointiajattelua ja arviointikäytäntöjä.

Hanketta koordinoi Oulun normaalikoulu ja se toteutettiin yhteistyössä Joensuun normaalikoulun kanssa.

Suunnittelin ARVOT-hankkeelle logon, joka perustuu hankkeessa oleellisesti käytössä olleeseen Arviointimaahan: mielikuvitusmaailman kuva, jossa karttapinnin muotoista symbolia siirtäen samalla ääneen reflektoidaan valittua asiaa. Logossa V-kirjain muodostaa kyseisen ”karttapinnin”.

Hankkeen tulokset ovat nähtävillä verkkojulkaisussa täällä.